Money Update - czas to pieniądz

Aktualizacja dodaje do gry przedmiot monety, który jest wybijany na kowadle z metali szlachetnych (wartościowych) jak złoto.

Dlaczego czas to pieniądz? A no dlatego, że pozyskany kruszec to spędzony czas podczas pracy. A kto dużo pracuje, ten jest bogaty? Regulacja i wartość waluty będzie określona ilością czasu potrzebną na wydobycie surowców i ich przetworzenia w monety. Od zarania dziejów system złota tak działał i przez nie okreslane było bogactwo.

Domyślnym środkiem płatniczym u NPC staną się monety.


Zależności z innymi modyfikacjami