Na jakim etapie znajduje się projekt?

Ciężko jest jednoznacznie i w kilku słowach określić aktualny status projektu. Gdyby podsumować wszystkie elementy projektu i ich stan, to projekt znajduje się w fazie testowania pierwszej stabilnej aktualizacji.

Poniżej możesz dowiedzieć się nad jakimi zadaniami aktualnie prowadzone są prace i jaki jest ich status ukończenia. Jeśli interesuje Cię też co dotychczas udało się zrobić, niżej zamieszczona jest też lista wcześniejszych, już ukończonych zadań.

Aktualnie realizowane zadania

Transformacja projektu do OpenSource

20 December 2021

33%
Przygotowanie skryptów automatyzujących
Transformacja repozytorium silnika klienta i serwera MinecraftPlus
Transformacja repozytorium silnika serwera CraftBukkitPlus
Transformacja repozytorium silnika serwera SpigotPlus
Przygotowanie dokumentacji, instrukcji, plików README
Umieszczenie projektów na GitHub

Rozwijanie tak szeroko zakrojonego projektu jak MC+ wymaga ogromnych ilości czasu. Dotychczasowa forma projektu nie pozwala na jego udostępnienie publiczne w celu szerszej kolaboracji. Z tego powodu nikt nie może korzystać z oferowanych rozwiązań ani wspomóc rozwoju projektu.

Po pełnej transformacji projektu, każdy jego element składowy zostanie opatrzony odpowiednimi instrukcjami obsługi, wytycznymi jak rozwijać projekt i będzie dostępny w repozytorium MinecraftPlus na GitHub.com.Wcześniejsze działania

SpigotPlus v0.0.2 Cannon Update

1 December 2021 ~ 1 April 2021

Do silnika SpigotPlus dodane zostaną zmiany z MC+ v0.0.2 - zawierającej uzupełnioną aktualizację Cannon Update.


Dodanie moździerzy w Cannon Update

1 December 2021 ~ 15 April 2021

Cannon Update V2

Aktualizacja uzupełniona zostanie min. o moździerze będące alternatywą dla dział armatnich i warianty wykonania dział w wszystkich rodzajach desek.


Integracja SpigotAPI w Cannon Update

30 October 2020 ~ 6 April 2021

Silnik SpigotPlus zostanie uzupełniony o zmiany dodane w aktualizacji Cannon Update. W ten sposób możliwe będzie uruchomienie serwera zawierającego dodane działa armatnie z jednoczesną obsługą pluginów.


Mapowanie Spigot

30 October 2020 ~ 10 November 2020

"Ah shit, here we go again"

Tak jak w przypadku łatek z projektu CraftBukkit, należy zmapować zmiany na odpowiednie nazewnictwo by zintegrować je w MC+.


Integracja SpigotAPI w Zero Update

30 October 2020 ~ 3 April 2021

Podstawowe BukkitAPI nie jest obecnie wystarczające, większość obecnie stosowanych pluginów wymaga instalacji na serwerach opartych o SpigotAPI.

Do silnika serwera zaimplementowane zostaną zmiany z projektu Spigot, który jest rozwinięciem projektu CraftBukkit. Rezultatem będzie silnik serwera - SpigotPlus, oparty o API Spigot.


Cannon Update

30 July 2020 ~ 29 October 2020

Bum.

W celu zaprezentowania nieograniczonych możliwości projektu oraz zebrania feedbacku od społeczności i zbadania zainteresowania, w pierwszej kolejności zostanie udostępniona pokazowa modyfikacja Cannon Update, dodającą do gry działa i kule armatnie. Modyfikacja ma być rozwiązaniem na nieestetyczną realizację „dział” za pomocą TNT.


Poprawki CraftBukkitPlus 0.0.1 Zero Update

10 July 2020 ~ 20 July 2021

Integracja zmian z CraftBukkit po udostepnieniu wymaga serii testów na serwerze testowym. Błędy i uwagi należy zgłaszać tutaj.


Integracja BukkitAPI w Zero Update

5 June 2020 ~ 10 July 2020

Ważnym krokiem, będzie zintegrowanie zmian pochodzących z projektu CraftBukkit z podstawową wersją MC+. Pozwoli to uzyskać działające wydanie, bez żadnych zmian względem oryginalnej wersji gry, z możliwością uruchamiania pluginów opartych o API Bukkit.


Mapowanie nazw Bukkit

3 May 2020 ~ 30 May 2020

Minecraft dostarczany przez producenta (archiwa .jar) domyślnie są zaciemnione i zdekompilowany kod wymaga konwersji na przyjazne nazewnictwo za pomocą plików mapowania. Od wersji 1.14.4 Mojang udostępnia własne mapowanie nazw i ono jest używane w kodzie projektu MC+.

Problemem jest, że zespół Bukkit zaczynając prace nad projektem przyjął własne nazewnictwo (i jest ono utrzymane w Spigot i Paper) klas i całej reszty. Aby wygodnie połączyć zmiany dokonane w projekcie CraftBukkit, dostarczone w nim łatki muszą być przeniesione na odpowiednie nazewnictwo.


Zero Update

28 March 2020 ~ 1 June 2020

Coś co w końcu będzie działać

Zbudowanie pierwszego działającego wydania, pozbawionego jakichkolwiek zmian względem oryginalnej wersji gry i opartego na przygotowanym kodzie źródłowym. Ułatwi to testowanie poprawności działania „gołego” MC+, ponieważ będzie zachowywał się on dokładnie tak samo, jak oryginał.


Start projektu

15 March 2020 ~ 30 April 2020

Od czegoś trzeba zacząć

Pierwsze kroki przed udostępnieniem projektu publicznie, polegać będą na skompletowaniu kodu źródłowego wszystkich elementów składowych i połączenie ich w kompletny system.